DUURZAAMHEID

Hoe wij onze CO2-uitstoot reduceren

Energie management actieplan Energie management actieplan

Protecting your world

Bij Chubb Fire & Security zetten we ons dagelijks in om je wereld te beschermen.
Niet alleen door het leveren van beveiligingsoplossingen, maar ook door aandacht te besteden aan het milieu, welzijn en gezondheid.

Met onze aanpak leveren we een impactvolle bijdrage om onze planeet ook voor toekomstige generaties te behouden.

Certificering CO2-prestatieladder

Om onze CO2-uitstoot te reduceren hebben we een energie management actieplan (EMA) opgesteld dat we in 2022 laten certificeren volgens de CO2-prestatieladder niveau 3. In dit plan van aanpak staat onze CO2-footprint, onze doelstelling en de resultaten van de acties.

De CO₂-Prestatieladder helpt ons bij het terugbrengen van onze CO₂-uitstoot. Binnen het proces van de CO2-prestatieladder doorlopen we 6 stappen.

1)We brengen de totale uitstoot van ons bedrijf in kaart.
2) We kijken met welke maatregelen de uitstoot kan worden verkleind.
3) We stellen een energie management actieplan op.
4) We laten ons plan toetsen door een certificerende instantie.
5) We implementeren de maatregelen en.
6) We meten de CO₂ reductie ten opzichten van het basisjaar en in de EMA gestelde doelstellingen.

Dit proces herhaald zich ieder kalenderjaar. Waarbij we elk halfjaar de voortgang en effecten van de maatregelen op onze website publiceren.
De CO₂-Prestatieladder is ook een keurmerk, dat vaak wordt gevraagd bij aanbestedingen.

 

Meten is weten

Door het maken van onze CO₂-footprint, hebben we zicht gekregen in onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen. We hebben de gegevens van Chubb Nederland (Chubb Fire & Security en SMC) over 2019, 2020 en 2021 verzameld. Dit geeft een volledig overzicht van onze uitstoot. Van onze bedrijfsauto’s en de toepassing van CO₂ als drijfgas in blusgascilinders. Maar ook van het gas- en elektraverbruik in onze vestigingen, het aantal gereden zakelijke kilometers en de zakelijke openbaar vervoer- en vliegreizen.

Onze uitstoot

In 2021 (basisjaar) had Chubb Nederland een uitstoot van 4.443 ton CO₂. Dat staat gelijk aan:

  • De jaarlijkse uitstoot van 234 gemiddelde Nederlandse huishoudens;
  • 4.675 Retourvluchten van Amsterdam naar New York;
  • Met de auto 1.139 keer om de aarde rijden;
  • 220.050 Bomen laten groeien voor een jaar.

Met de hulp van al onze collega’s kunnen we de uitstoot verder verminderen. Alle maatregelen samen moeten in 2023 t/m 2025 zorgen voor een CO₂-reductie van 21% in scope 1 en 21% in scope 2 (gemeten ten opzichten van het basisjaar 2021).

Keten initiatieven

Om de CO2 uitstoot verder terug te dringen ontplooien we initiatieven binnen de keten (van toeleverancier tot afnemers). Enkele voorbeelden van deze initiatieven zijn:

Samen met een drinkwaterbedrijf voeren we testen uit met Drones voor alarmverificatie. In de “oude” situatie moet bij een alarm een bewaker of medewerker naar de (afgelegen) locatie reizen om de situatie te beoordelen.  In de “nieuwe” situatie wordt bij een alarm automatisch een drone geactiveerd. Deze vliegt over de locatie, waarbij de centralist van Chubb alarmcentrale met de beelden meekijkt. Blijkt er niets aan de hand (wat regelmatig voorkomt) dan hoeft er geen bewaker of medewerker naar de locatie te komen.

In samenwerking met een overheidsorganisatie hebben we energiebesparende initiatieven ontwikkeld. Als de beveiliging wordt ingeschakeld (er dus niemand meer in het pand aanwezig is) dan wordt een groot deel van de elektriciteit consumerende systemen automatisch uitgeschakeld.

 

In samenwerking met een product leverancier hebben we milieuvriendelijke verpakkingen voor EHBO benodigdheden ontwikkeld en daarmee de toepassing van plastic (voor dit doel) drastisch gereduceerd.

Bij een groot aantal klanten voeren we service op afstand uit. Hierdoor hoeft een Chubb technici en / of de klant veelal niet meer naar een locatie te reizen bij een storing of aanpassing aan het systeem.

Vragen over ons CO2-beleid?