We leveren onze diensten via een wereldwijd netwerk van meer dan 12.000 medewerkers, 200+ vestigingen en meer dan 20 alarmcentrales. Samen bieden we op maat gemaakte lokale services, ondersteund door teams van experts, 24/7 per dag, 365 dagen per jaar.

VOORKOM BRANDSCHADE

Brandmeldinstallaties

Offerte aanvragen Offerte aanvragen
brandmeldinstallaties

Onze brandmeldinstallaties

 
We leveren en onderhouden een uitgebreid pakket aan brandmeldinstallaties. Van standalone brandmeldinstallaties tot netwerksystemen en brandmeldinstallaties gecombineerd met ontruiming- en / of blusinstallaties.

Waarom kiezen voor een brandmeldinstallatie van Chubb?

 • Intelligent, waardoor veel meer instelmogelijkheden
 • Stand-alone systeem of in een netwerk van systemen
 • Integratie met ontruimings-, blus- en gebouwbeheersystemen
 • Continue bewaking over de status van het systeem
 • Voldoet aan de van toepassing zijnde eisen en normen
 • Geschikt voor remote service

Detectievormen

Rookdetectie

 • Reageert op rook
 • Detecteert een beginnende brand
 • Voor in standaard (kantoor)ruimtes
 • Verkrijgbaar als inbouw versie
 • Snel en gemakkelijk te plaatsen
 • Onderhoudsvriendelijk
 • Ook verkrijgbaar als inbouwversie

Multicriteriamelder

 • Reageert op verschillende verschijnselen zoals temperatuurstijging en rook
 • Geschikt voor op plaatsen waar een vlammend vuur kan ontstaan zoals keukens
 • Detectie van verschillende soorten branden

Thermische melder

 • Reageert op stijging van de temperatuur
 • Reageert niet op rook en dampen
 • Plaatsen in een ruimte waar een rookmelder niet geschikt is zoals een keuken of garage
 • Voorkomt de kans op een vals alarm door mist, stof, keukendamp of uitlaatgassen

Bijzondere detectiesystemen

Firebeam lijn detector

 • Detectie via reflecterende infrarood signalen
 • Inzetbaar in grote en hoge ruimten
 • Nauwkeurige detectie van grote gebieden

Aspiratiedetectie-systeem

 • Rookaanzuigsysteem voor vroegtijdige detectie in extreme omstandigheden
 • Neem continue monsters van de lucht om te testen op aanwezigheid van rook
 • Toepasbaar wanneer vroegtijdige alarmering noodzakelijk is
 • Toepasbaar bij warmte, kou en ruimtes met luchtstromingen
 • Flexibele instelmogelijkheid in mate van gevoeligheid
 • Onderhoudsvriendelijk
List Kabel
List Kabel

List en ADW kabeldetectie

 • Kabel voorzien van thermische sensoren, die de temperatuur in de ruimte meet
 • Snelle detectie op basis van temperatuurstijging
 • Uitermate geschikt voor vochtige ruimtes, koelcellen en parkeergarages
 • Doordat de kabel oogt als standaard installatiekabel nodigt deze niet uit tot vandalisme

 

Vlamdetectiesysteem

 • Besturingssysteem dat bewegend licht detecteert
 • Geschikt voor in ruimten waar stoom, rook of nevel aanwezig is
 • Zeer snelle alarmering
 • Detectie van vlammen die niet meteen zichtbaar zijn
 • Ook in explosieveilig model
 • Geschikt voor buitentoepassing

 

Video-analyse

 • Thermische camera’s om broeibranden te signaleren
 • Herkennen van rook(patronen)

 

Alarmcentrale aansluiting

Als je verzekert wilt zijn van opvolging van een brandalarm, dan kunnen wij dit voor je regelen.

Onze eigen alarmcentrale is 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar beschikbaar voor jou om een alarm te beoordelen en daar waar nodig direct contactpersonen en of hulpdiensten in te schakelen.

Service, onderhoud en installatie van brandmeldinstallaties

Service & onderhoud aan een brandmeldinstallatie

Met een service- en onderhoudscontract controleren we dagelijks de werking van het systeem, voeren we jaarlijks onderhoud uit, helpen we je bij niet dagelijkse gebruikershandelingen en lossen we een eventuele storing voor je op.

We voeren onderhoud uit aan onder meer brandmeldinstallaties van de merken: Securiton, Esser, Labor Strauss en Notifier, Aritech en vele anderen.

Installatie van een brandmeldinstallatie

Onze technici installeren het brandmeldsysteem en zorgen dat alles werkt, inclusief uitleg en tips over het gebruik. Je hebt er geen omkijken naar, wij regelen het. Na oplevering ontvang je van ons een opleveringsbewijs, die je kan overhandigen aan brandweer of verzekering.

Wellicht ook interessant voor jou?

FAQ brandmeldinstallaties

Wat is de functie van een brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie heeft als functie om vroegtijdig brand te detecteren en alarm te slaan. Het systeem bestaat uit rook- en/of warmtedetectoren die veranderingen in luchtkwaliteit en/of temperatuur kunnen waarnemen. Wanneer een brand wordt gedetecteerd, activeert de brandmeldinstallatie een alarmsignaal, zoals de ontruimingsalarminstallatie en/of meldingen naar de brandweer, om mensen te waarschuwen en snel actie te ondernemen om levens, bedrijfscontinuïteit en eigendommen te beschermen. Door een brand in een vroeg stadium te ontdekken, wordt de kans op een succesvolle brandbestrijding vergroot.

inklappen
Wanneer is een brandmeldinstallatie verplicht?

De verplichting voor een brandmeldinstallatie vloeit voort uit landelijke wetgeving. De meest bekende wet is het besluit Bouwwerken en Leefomgeving (Bbl). Hierin zijn bepalingen opgenomen wanneer in gebouw een wettelijk verplichte brandmeldinstallatie aanwezig moet zijn.

Dit is afhankelijk van:

 1. De gebruiksfunctie(s)
 2. De oppervlakte van de totale gebruiksfunctie(s)
 3. De hoogste vloer van de gebruiksfunctie(s)
 4. De aanwezigheid van samenvallende vluchtwegen (eenzijdig vluchten)

Afhankelijk van het risico tot het tijdig kunnen vluchten is de minimale bewakingsomvang bepaald, indien er rechtstreeks moet worden doorgemeld naar de brandweer en of de installatie voorzien moet zijn van een inspectiecertificaat.

Behalve de samenvallende vluchtwegen is eenvoudig via bijlage 2 (Bbl) te zien of, en zo ja welke eisen er gelden.

De overige wettelijke eisen vloeien voort uit opslag van gevaarlijke stoffen die vallen onder de PGS15 is tevens een brandmeldinstallatie vereist met doormelding naar de brandweer en de verplichting op een inspectiecertificaat. Dit geldt ook voor archieven die vallen onder de Archiefwet.

Indien gebruikgemaakt wordt van een gelijkwaardig oplossing kan een brandmeldinstallatie onderdeel hiervan uit maken, b.v. bij een RWA (rook- en warmteafvoer).

Bij bedrijven die vallen onder de Brzo (Bijzonder risico zware ongevallen) kunnen afwijkende wettelijke eisen van toepassing zijn die maatwerk zijn op de aanwezige risico’s binnen een object.

In de Nederlandse wetgeving wordt geen onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Alle eisen gelden voor beiden.

inklappen
Waar bestaat een brandmeldinstallatie uit?

Een brandmeldinstallatie bestaat uit verschillende componenten die samenwerken om branden te detecteren en te melden.
De belangrijkste onderdelen van een brandmeldinstallatie zijn:

 1. Branddetectoren: Dit kunnen rookdetectoren zijn die rookdeeltjes in de lucht detecteren, hittemelders die veranderingen in temperatuur waarnemen, of combinatiedetectoren die beide functies hebben.
 2. Brandmeldcentrale: Dit is het brein van de installatie. De brandmeldcentrale verwerkt signalen van de detectoren en activeert een aantal sturingen wanneer een brand wordt gedetecteerd zoals een ontruimingsalarminstallatie, de doormelding, liften etc. De brandmeldcentrale kan ook informatie weergeven over de locatie van de brand.
 3. Signaalgevers: Deze bestaan uit akoestische en of visuele alarmgevers die mensen waarschuwen wanneer er een brand wordt gedetecteerd.
 4. Handmelders: Deze handbediende brandmelders worden gebruikt door mensen om een alarm te activeren wanneer ze een brand of andere calamiteit waarnemen.
 5. Doormeldeenheid: Sommige brandmeldinstallaties zijn verbonden met externe particuliere alarmcentrales (PAC) en/of de regionale alarmcentrale (RAC) van de brandweer om automatisch een waarschuwing te verzenden wanneer een brand wordt gedetecteerd.
 6. Voeding en bekabeling: Om ervoor te zorgen dat een brandmeldinstallatie een zo hoog mogelijke beschikbaarheid heeft, wordt deze gevoed door een elektriciteitsnet (230V) en altijd ondersteund door een noodstroomvoorziening (accu’s).
 7. Brandweer- en nevenpanelen: Deze panelen bevinden zich bij de brandweeringang op strategische locaties en geven informatie over de status van de brandmeldinstallatie, inclusief de locatie van eventuele brand- en storingsmeldingen.

De exacte samenstelling en configuratie van een brandmeldinstallatie kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften en voorschriften voor het gebouw of de locatie waarin deze is geïnstalleerd. Het is essentieel dat een brandmeldinstallatie regelmatig wordt onderhouden en getest om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert en klaar is om in geval van een brand levens en bezittingen te redden.

inklappen
Voor welke bedrijven is een brandmeldinstallatie geschikt?

Een brandmeldinstallatie is geschikt voor vrijwel elk gebouw en/of inrichting. De basisvoorwaarde is dat de benodigde detectie goed kan werken. Met andere woorden; storingsmeldingen zijn zéér beperkt en een brand kan daadwerkelijk te allen tijde worden gedetecteerd.

De keuze voor het wel of niet laten installeren van een brandmeldinstallatie kunnen te maken hebben met:

 • Wettelijke voorschriften
 • Verzekeringseisen
 • Continuïteit waarborgen
 • Sturen van brandbeveiligingsinstallaties (b.v. RWA, deurvastzetinrichtingen)
 • Eigen keuze eigenaar en/of gebruiker van een pand / inrichting om veiligheid voor mens en dier te waarborgen en schadebeperking te voorkomen.
inklappen
Wie is verantwoordelijke voor een brandmeldinstallatie?

De verantwoordelijkheid voor een brandmeldinstallatie ligt bij de eigenaar en (indien van toepassing) de gebruiker(s) van een gebouw of inrichting. Dit geldt voor de gehele brandveiligheid.

 1. Eigenaar van het gebouw: De eigenaar van het gebouw is over het algemeen verantwoordelijk voor het laten installeren, onderhouden en zorgen voor de goede werking van de brandmeldinstallatie. De reden hiervoor is dat een brandmeldinstallatie een gebouw gebonden installatie is. Daarbij is de eigenaar altijd gewaarborgd mocht een eventuele huurder zijn verplichtingen in deze niet nakomen.
 2. Beheerder: Er dient altijd een beheerder te worden aangesteld om toezicht te houden op de juiste werking van de brandmeldinstallatie zoals visuele controles, het bijhouden van het logboek en zorgdragen dat storingen aan de onderhouder worden gemeld.
 3. Onderhoudsbedrijf: Het onderhoudsbedrijf dat de brandmeldinstallatie onderhoudt is verantwoordelijk voor het periodieke onderhoud en kan (indien van toepassing) de inspecties op de installatie door een geaccrediteerde inspectie instelling verzorgen en begeleiden. Ze kunnen ook periodieke controles en reparaties uitvoeren.
 4. Gebruikers: Gebruikers zijn evenals de eigenaar verantwoordelijk voor de brandmeldinstallatie. Bij handhaving worden beiden aangesproken. Het is daarom van belang dat er duidelijk wordt afgebakend wie welke verantwoordelijkheden draagt.

Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheden duidelijk worden vastgelegd in overeenkomsten en contracten, vooral als meerdere partijen betrokken zijn bij het beheer van een gebouw. Het naleven van wettelijke voorschriften en het regelmatig onderhouden en testen van de brandmeldinstallatie zijn essentieel om de veiligheid van personen en eigendommen te waarborgen.

inklappen
Hoe vaak moet een brandmeldinstallatie gekeurd worden?

De frequentie waarmee een brandmeldinstallatie moet worden gekeurd (CCV-inspectie), wordt bepaald door de Omgevingswet. De frequentie voor het onderhoud en de wijze waarop dit moet worden uitgevoerd is met het intreden van de Omgevingswet losgelaten. Onderhoud, controle en beheer dient op een adequate manier te geschieden waarbij eventuele voorschriften van de fabrikant moeten worden gevolgd. De wijze waarop het onderhoud en beheer wordt uitgevoerd dient te zijn vastgelegd in onderhoudsplan dat door de onderhoudende partij en de contracthouder (eigenaar, gebruiker, facilitair bedrijf) is ondertekend.

Het niet naleven van de inspectie- en onderhoudsvoorschriften kan niet alleen de veiligheid in gevaar brengen, maar ook leiden tot juridische- en verzekeringsproblemen. Het is raadzaam om samen te werken met gecertificeerde brandveiligheidsspecialisten om ervoor te zorgen dat jouw brandmeldinstallatie regelmatig wordt gekeurd en voldoet aan alle wettelijke vereisten.

inklappen
Wie mag een brandmeldinstallatie bedienen?

Iedereen mag een brandmeldinstallatie bedienen. Volgens Europese regelgeving heeft elke brandmeldcentrale vier toegangsniveaus.

 • Niveau 1: Is het standaard niveau waar geen toegangscode voor noodzakelijk is. Alle functionaliteiten die dan beschikbaar zijn mogen door iedereen worden gebruikt.
 • Niveau 2: Is het toegangsniveau voor de beheerder. Op dit niveau zijn meer functionaliteiten beschikbaar dan het eerste.
 • Niveau 3: Is het toegangsniveau voor de onderhoudsdeskundig monteur
 • Niveau 4: Is het toegangsniveau voor de fabrikant.

In de praktijk zijn voor het dagelijks gebruik alleen niveaus 1 en 2 van toepassing.

Het is van belang dat degenen die betrokken zijn bij het bedienen van een brandmeldinstallatie de juiste training en/of instructies hebben ontvangen om adequaat te reageren op alarmen en noodsituaties. Het bedienen van een brandmeldinstallatie vereist specifieke kennis en moet serieus worden genomen vanwege het belang van snelle en effectieve reactie in geval van brand.

inklappen

Meer dan 100.000 bedrijven in de Benelux vertrouwen dagelijks op Chubb

Meer weten over
onze brandmeldinstallaties?

Meer weten over
onze brandmeldinstallaties?