Orange Business Services heeft ter bescherming van haar datacentrum tegen brand gekozen voor een Chubb branddetectie- en blusgasinstallatie. Zowel de blusgasinstallatie als het datacentrum zijn zo ingericht dat bij brand de overige kritische infrastructuur blijft functioneren en daardoor een versto- ring van de Orange dienstverlening tot een minimum wordt beperkt.

Klantbehoefte:

Maximale bescherming van de continuïteit van de dienstverlening.

Een toekomstvast systeem dat is voorbereid op uitbreiding van het datacentrum.

Beperken van de ruimte nodig voor de opstelling van het blusgassysteem.

Een kostenefficiënte systeemopzet en een blus- techniek die het effect op het milieu tot een minimum beperkt.

 

Oplossing en voordelen

 

De door Chubb geboden oplossing bestaat uit een dubbel uitgevoerd Argonite blusgassysteem dat door het branddetectiesysteem per datazaal wordt aangestuurd.

Argonite is uitermate geschikt voor het blussen van computerzalen omdat het geen waterschade veroorzaakt. Het Argonite blusgas tast de ozonlaag niet aan, is niet toxisch en is ook geen broeikasgas.

Bij een blussing wordt het gas onder hoge druk (300 bar) de ruimte in gespoten waarna de zuurstofconcentratie zeer snel daalt en de brand blust.

Door de dubbele uitvoering van het blusgasinstallatie kan na een brand in één van de datazalen het datacentrum operationeel blijven. Dit omdat het schaduwsysteem voldoende capaciteit heeft om de overige datazalen en kritische ruimtes te kunnen blussen. Ook kunnen werkzaamheden aan het blusgasinstallatie uitgevoerd worden zonder dat data- zalen tijdelijk buiten bedrijf gesteld moeten worden of (dure) brandwachten ingeschakeld moeten worden.

De toegepaste blusgasnozzles zijn voorzien van dempers. Deze zorgen voor het minimaliseren van de trilling die met een blussing gepaard gaan waardoor schade aan dataschijven voorkomen wordt.

Naast het branddetectie- en blusgasinstallatiie verzorgt Chubb ook de inbraakbeveiliging, de toegangscontrole en het video-observatiesysteem
in het Orange Business Services datacentrum.

 

“ We hebben voor Chubb gekozen omdat ze goed hebben meegedacht in een zeer doeltreffende en kostenefficiënte oplossing voor onze belangrijkste uitdaging: het voorkomen van een verstoring van onze dienstverlening.”

 

Roel Verkruisen,
Verantwoordelijk voor Power & Infrastructure bij Orange Business Services.