CERTIFICERING

Gecertificeerd om
kwaliteit te leveren

Neem contact op Neem contact op

Chubb hecht veel waarde aan het leveren van de best mogelijke kwaliteit. Daarom trachten we onze processen continu te verbeteren. Dit doen we onder andere door onze interne auditors regelmatig controles uit te laten voeren, met als doel te kijken of aan de in diverse normen en regelingen gestelde eisen wordt voldaan. De auditors hebben tevens een adviserende functie.

Naast deze interne controles worden onze organisatie en prestaties regelmatig door onafhankelijke certificeringsinstanties getoetst. Door deze instanties worden certificaten verstrekt, die voor u de garantie vormen dat de door ons geleverde dienst of product aan de hoogst mogelijke eisen voldoet. Met een door ons afgegeven certificaat kunt u de bevoegde autoriteiten op eenvoudige wijze laten zien dat u voldoet aan de door het Bouwbesluit opgelegde zorgplicht. Chubb is gecertificeerd voor de volgende normen, regelingen en certificatieschema’s:

Beleidsverklaring Kwaliteit

✔  Beleidsverklaring Kwaliteit – directie Chubb
✔  Policy statement on quality – Chubb management

Kwaliteitssysteem

✔  NEN-EN-ISO 9001 NL – Kiwa
✔  Veiligheidsevaluatie – ConstructSecure

Lidmaatschap Federatie Veilig Nederland

VGM

✔  VCA** – Kiwa
✔  Verklaring Safety Culture ladder – Kiwa

Inbraakbeveiliging

Een vraag of
opmerking?