We leveren onze diensten via een wereldwijd netwerk van meer dan 12.000 medewerkers, 200+ vestigingen en meer dan 20 alarmcentrales. Samen bieden we op maat gemaakte lokale services, ondersteund door teams van experts, 24/7 per dag, 365 dagen per jaar.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Chubb Fire & Security

Goed beveiligd

Goede beveiliging bestaat uit een combinatie van maatregelen. Op deze pagina geven we een samenvatting van de te nemen maatregelen.

Naast elektronische beveiliging maken ook de bouwkundige-, organisatorische- en meeneembeperkende maatregelen een belangrijk onderdeel uit van de beveiliging. De samenhang en zwaarte van de te nemen maatregel hangt daarbij sterk af van het risico en attractiviteit van de aanwezige goederen. Aan de hand van de richtlijnen VRKI 2.0 Deel B, versie 2023 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geven we op deze pagina een samenvatting van de te nemen maatregelen.

Organisatorische maatregelen

Er diverse organisatorische maatregelen die het een inbreker moeilijk maken of hem doen besluiten af te zien om van een poging tot inbraak of diefstal.

Niveau O1 – Standaard organisatorische maatregelen
De standaard organisatorische maatregelen bestaan onder andere uit:

 • Sleutelbeheer- en gebruik; beperk het aantal in omloop zijnde sleutels, draai sloten bij afwezigheid op het nachtslot, bewaar reservesleutels op een veilige plek, registreer wie in het bezit zijn van een sleutel, laat sleutels niet in het slot zitten.
 • Sluitronde; Zorg dat bij het afsluiten van het pand een afsluitronde plaatsvind. Controleer daarbij: of ramen en deuren afgesloten zijn, waardevolle goederen zoveel als mogelijk uit zicht zijn en de detectoren van het inbraaksysteem vrij zicht hebben.
 • Merken en registreren van waardevolle goederen; Voorzie de meest waardevolle zaken van een onuitwisbaar kenmerk, zoals: postcode en huisnummer. Registreer waardevolle goederen op een lijst en maak er foto’s van.
 • Buren en omwonenden; Maak met omwonenden of een bewakingsdienst afspraken over het in de gaten houden van je gebouwen en eigendommen.
 • Zichtbaarheid afwezigheid voorkomen; Zorg dat het gebouw een bewoonbare indruk heeft, voorkom volle brievenbussen, langdurig gesloten zonwering of niet bijgewerkte beplanting.
 • Beveiligingsverlichting; Een inbreker wordt niet graag gezien. Plaats – als sociale controle mogelijk is – automatische beveiligingsverlichting bij deuren en opklimmogelijkheden.
 • Gebruik van compartimenten; Plaats waardevolle goederen in een compartiment zoals een interne bouwkundige ruimte, kluis of afsluitbare kast en sluit deze goed af. Maak afspraken wie verantwoordelijk is voor het goede gebruik van het compartiment
 • Huisregels en discipline; Hoe compleet de beveiliging ook is, zonder discipline worden deze teniet gedaan. Maak duidelijke afspraken over o.a.: Wie mag waar en wanneer komen, welke gegevens zijn voor wie toegankelijk, welke gegevens en goederen zijn waardevol en moeten tegen inbraak en brand beschermt worden, hoe en waar moeten (waardevolle) zaken opgeborgen worden, wie is verantwoordelijk voor het beheer van de beveiligingsmaatregelen.
 • Opklimmogelijkheid; beperk de kans dat inbrekers eenvoudig op bovengelegen verdiepingen kunnen komen. Voorkom het gebruik van aanwezige goederen als hulpmiddel om verdiepingen te bereiken. Berg zaken als containers, ladder, steigers, pallets en kratten op. Gebruik eventueel getande beugels voor palen, dakgoten en muurtjes.
 • Tuinaanleg; Voorkom dat inbrekers aan het zicht onttrokken worden door hoge begroeiing. De aanbevolen maximale hoogte voor begroeiing is 1 meter. Plaats indien mogelijk een hekwerk rondom het terrein om de toegang te beperken.
 • Toegangscontrole; zorg dat niet iedereen het pand ongecontroleerd kan betreden. Dit kan door de toepassing van elektronische toegangscontrole of persoonlijke toegangscontrole via een portier of receptionist.
 • Gegevensbeveiliging; voorkom dat belangrijke (date) gegevens toegankelijk zijn voor onbevoegde. Gebruik encryptie, beveiligde datadragers of plaats gegevens in een gecertificeerde cloudoplossing.
 • Wijziging omstandigheden; Bij plannen voor verbouwing, uitbreiding, het wijzigen van de indeling, de routing of de bestemming van ruimten, dient steeds te worden nagegaan of het nodig is de beveiliging aan te passen. Hetzelfde geldt voor wijziging van de attractiviteit. Het beveiligingsniveau moet daarop blijvend zijn afgestemd.
 • In- en uitschakelcontrole beveiliging; Bij gebruik van een inbraaksignaleringssysteem met aansluiting op een alarmcentrale dienen de in – en uitschakelingen te worden doorgemeld. Hiermee heeft de centralist bij een inbraakalarmmelding zicht heeft op status van de installatie. Bedieningsfouten waarbij een inbraakmelding wordt veroorzaakt zijn hierdoor herkenbaar.
 • Up- en downloaden beveiligingssysteem; Een communicatieverbinding met het inbraak[paneel mag slechts tot stand komen na een bewuste handeling die in het beveiligde object moet plaatsvinden. De bewuste handeling dient door het systeem automatisch te worden gemeld en geregistreerd.
 • In- en uitschakelen met app
  Bij gebruik van een app om het inbraaksysteem in- en uit te schakelen is de beheerder van het inbraaksysteem verantwoordelijk voor de risico’s die daaraan kleven. Zorg dat autorisatie voor toegang in de app goed geregeld is.

Niveau O2 – specifieke organisatorische maatregelen

 • Als O1 met aanvulling: omschrijving van de specifieke organisatorische maatregelen die zijn toegespitst op het risico-object. Voor bedrijven geldt bovendien: bij de Alarmcentrale dient registratie plaats te vinden van de in– en uitschakeltijden van het systeem, alsmede van de controlemeldingen. Schriftelijk moet worden overeengekomen dat een overschrijding van vooraf vastgestelde tijden door de alarmcentrale moet worden geregistreerd  en afgehandeld conform de hierover gemaakte afspraken.

Bouwkundige maatregelen

 • Voor woningen: gevels en daken (buitenschil) moeten voldoen aan dezelfde bouwkundige eisen als de gevelelementen. Bij woningen is er sprake van inbraakpreventie; daders buiten houden.
 • Voor bedrijven: Muren van bedrijven moeten voldoen aan het gekozen BK-niveau als direct achter deze muur de attractieve goederen (H en ZH) aanwezig zijn en er geen sprake is van compartimentering of meeneembeperkende maatregelen volgens het gekozen niveau. Dit geldt voor alle aanvalszijden van de ruimte(n), ook als dit binnenmuren, vloeren en plafonds zijn. Bij bedrijven is sprake van diefstalpreventie. Daders zijn in de meeste gevallen niet of nauwelijks buiten te houden. Het gaat om compartimenteren of meeneembeperking in combinatie met detectie op de aanvalszijden.

Niveau BK1: Bouwkundige maatregelen met functionerend hang- en sluitwerk en goede kwaliteit van de gevelelementen

 • Ramen en deuren hang & sluitwerk;
  Prestatie-eis: Functionerend hang- en sluitwerk en goede kwaliteit gevelelementen.
  Van toepassing zijnde normen: geen norm
 • Glas
  Prestatie-eis: geen eisen
  Van toepassing zijnde normen: geen norm
 • Rolluiken of Rolhekken
  Prestatie-eis: Functionerend rolluik of rolhek
  Norm voor rolluik of rolhek geplaatst voor de gevel of >20cm achter de gevel: geen eis
  Norm voor rolluik of rolhek geplaatst binnen 20 cm achter het gevelelement, m.u.v. volglas deuren, schuifdeur of naar buiten draaiende deuren: geen eis
 • Muren
  Betonmuur: toegestaan
  Stenen muren: toegestaan
  Overige muren zoals gips, gasbeton, hout en metalstud: bestaande situatie handhaven
 • Dak (van toepassing voor daken die conform de NEN 5087 als bereikbaar worden beschouwd)
  Dunnen metalen dakplaten: toegestaan
  Sandwichpanelen: toegestaan
  Houten daken; toegestaan
  Pannen daken voorzien van houten dakbeschot: toegestaan
  Betonconstructie: toegestaan
 • Kruipruimte
  Geen aanvullende maatregelen noodzakelijk
 • Ramkraakbeveiliging
  Als de kans op een ramkraak aanwezig is moeten maatregelen worden getroffen om een rijdend voertuig dat met kracht tegen de gevel rijdt te weerstaan. Overleg met uw verzekeraar om te bepalen welke maatregelen worden geaccepteerd.

Niveau BK2: Bouwkundige maatregelen met prestatie-eis van 3 minuten inbraakwerendheid

 • Ramen en deuren hang & sluitwerk;
  Prestatie-eis: 3 minuten inbraakwerendheid
  Van toepassing zijnde normen: Bij bestaande bouw: NEN 5089 en BRL 3104 + AE 3104. Bij renovatie of nieuwbouw: NEN 5096 (weerstandsklasse 2)
 • Glas
  Prestatie-eis: Enkel glas, isolatieglas of gelaagd glas
  Van toepassing zijnde normen: Bij bestaande bouw: Beveiligingsrichtlijn Politiekeurmerk Veilig Wonen of NEN 5089 en brl 3104 + AE 3104. Bij renovatie of nieuwbouw: NEN 5096 (weerstandsklasse 2).
 • Rolluiken of Rolhekken
  Prestatie-eis: 3 minuten inbraakwerend
  Norm voor rolluik of rolhek geplaatst voor de gevel of >20cm achter de gevel: NEN 5096
  Norm voor rolluik of rolhek geplaatst binnen 20 cm achter het gevelelement, m.u.v. volglas deuren, schuifdeur of naar buiten draaiende deuren: NEN 5096 of gekwalificeerd volgens de NCP/Romazo matrix O2, G2
 • Muren
  Betonmuur: toegestaan
  Stenen muren: toegestaan
  Overige muren zoals gips, gasbeton, hout en metalstud: handhaven bestaande situatie. Bedrijven in risicoklasse 3 en 4 met H of ZH goederen waar CO of ME maatregelen ontbreken: niet toegestaan versteviging nodig om tot de benodigde weerstandsklasse te komen.
 • Dak (van toepassing voor daken die conform de NEN 5087 als bereikbaar worden beschouwd)
  Dunnen metalen dakplaten: toegestaan
  Sandwichpanelen: toegestaan
  Houten daken; toegestaan
  Pannen daken voorzien van houten dakbeschot: toegestaan
  Betonconstructie: toegestaan
 • Kruipruimte
  Voor vloeren met een kruipruimte die vanaf buiten of via een naburig pand te bereiken is, geldt dat de kruipruimte beveiligd moet worden. De prestatie eis van het luik is gelijk aan de weerstandsklasse van de gevel. Voor kwetsbare vloeren, waaronder houten vloeren en vloeren met gaten, geldt maatwerk.
 • Ramkraakbeveiliging
  Als de kans op een ramkraak aanwezig is moeten maatregelen worden getroffen om een rijdend voertuig dat met kracht tegen de gevel rijdt te weerstaan. Overleg met uw verzekeraar om te bepalen welke maatregelen worden geaccepteerd.

Niveau BK3: Bouwkundige maatregelen met prestatie-eis van 5 minuten inbraakwerendheid

 • Ramen en deuren hang & sluitwerk;
  Prestatie-eis: 5 minuten inbraakwerendheid
  Van toepassing zijnde normen: NEN 5096 (weerstandsklasse 3)
 • Glas
  Prestatie-eis: P5 A volgens NEN-EN 356
  Van toepassing zijnde normen: NEN-EN 1627 (weerstandsklasse 3)
 • Rolluiken of Rolhekken
  Prestatie-eis: 5 minuten inbraakwerend
  Norm voor rolluik of rolhek geplaatst voor de gevel of >20cm achter de gevel: NEN 5096 of NEN-EN 1627
  Norm voor rolluik of rolhek geplaatst binnen 20 cm achter het gevelelement, m.u.v. volglas deuren, schuifdeur of naar buiten draaiende deuren: NEN 5096; of NEN-EN 1627, NEN-EN 1628, NEN-EN 1629 en NEN-EN 1630; of gekwalificeerd volgens NCP/Romazo matrix O3, G3
 • Muren
  Betonmuur: minimaal 70 mm dikte met wapening
  Stenen muren: tweemaal halfsteens (min. 100 mm) muur van gebakken steen of kalkzandsteen
  Overige muren zoals gips, gasbeton, hout en metalstud: niet toegestaan, versteviging nodig om te komen tot benodigde weerstandsklasse
 • Dak (van toepassing voor daken die conform de NEN 5087 als bereikbaar worden beschouwd)
  Dunnen metalen dakplaten: Niet toegestaan zonder aanvullende bouwkundige maatregelen
  Sandwichpanelen: Niet toegestaan zonder aanvullende bouwkundige maatregelen
  Houten daken; Niet toegestaan zonder aanvullende bouwkundige maatregelen
  Pannen daken voorzien van houten dakbeschot: toegestaan
  Betonconstructie: toegestaan
 • Kruipruimte
  Voor vloeren met een kruipruimte die vanaf buiten of via een naburig pand te bereiken is, geldt dat de kruipruimte beveiligd moet worden. De prestatie eis van het luik is gelijk aan de weerstandsklasse van de gevel. Voor kwetsbare vloeren, waaronder houten vloeren en vloeren met gaten, geldt maatwerk.
 • Ramkraakbeveiliging
  Als de kans op een ramkraak aanwezig is moeten maatregelen worden getroffen om een rijdend voertuig dat met kracht tegen de gevel rijdt te weerstaan. Overleg met uw verzekeraar om te bepalen welke maatregelen worden geaccepteerd.

Niveau BK4: Bouwkundige maatregelen met prestatie-eis van 10 minuten inbraakwerendheid

 • Ramen en deuren hang & sluitwerk;
  Prestatie-eis: 10 minuten inbraakwerendheid
  Van toepassing zijnde normen: NEN-EN 1627 (weerstandsklasse 4)
 • Glas
  Prestatie-eis: P6 B volgens NEN-EN 356
  Van toepassing zijnde normen: NEN-EN 1627 (weerstandsklasse 4)
 • Rolluiken of Rolhekken
  Prestatie-eis: 10 minuten inbraakwerend
  Norm voor rolluik of rolhek geplaatst voor de gevel of >20cm achter de gevel: NEN-EN 1627, NEN-EN 1628, NEN-EN 1629, NEN-EN 1630
  Norm voor rolluik of rolhek geplaatst binnen 20 cm achter het gevelelement, m.u.v. volglas deuren, schuifdeur of naar buiten draaiende deuren: NEN-EN 1627, NEN-EN 1628, NEN-EN 1629 en NEN-EN 1630* of doorzichtige rolluiken gekwalificeerd volgens WK3
 • Muren
  Betonmuur: minimaal 80 mm dikte met wapening
  Stenen muren: steens muur van gebakken steen of kalkzandsteen, min. 200 mm dik
  Overige muren zoals gips, gasbeton, hout en metalstud: niet toegestaan, versteviging nodig om te komen tot benodigde weerstandsklasse
 • Dak (van toepassing voor daken die conform de NEN 5087 als bereikbaar worden beschouwd)
  Dunnen metalen dakplaten: Niet toegestaan zonder aanvullende bouwkundige maatregelen
  Sandwichpanelen: Niet toegestaan zonder aanvullende bouwkundige maatregelen
  Houten daken; Niet toegestaan zonder aanvullende bouwkundige maatregelen
  Pannen daken voorzien van houten dakbeschot: Niet toegestaan zonder aanvullende bouwkundige maatregelen
  Betonconstructie: toegestaan
 • Kruipruimte
  Voor vloeren met een kruipruimte die vanaf buiten of via een naburig pand te bereiken is, geldt dat de kruipruimte beveiligd moet worden. De prestatie eis van het luik is gelijk aan de weerstandsklasse van de gevel. Voor kwetsbare vloeren, waaronder houten vloeren en vloeren met gaten, geldt maatwerk.
 • Ramkraakbeveiliging
  Als de kans op een ramkraak aanwezig is moeten maatregelen worden getroffen om een rijdend voertuig dat met kracht tegen de gevel rijdt te weerstaan. Overleg met uw verzekeraar om te bepalen welke maatregelen worden geaccepteerd.

Compartimentering

 • Bouwkundig compartiment; Een bouwkundig compartiment is een ruimte in een gebouw die is voorzien van een bouwkundige schil. Hierbij geld dat voor een bouwkundig compartiment alle aanvalszijden moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals gesteld in Niveau BK3 (Bouwkundige maatregelen met prestatie-eis van 5 minuten inbraakwerendheid). Aanvullend hierop geldt dat ruiten in een compartiment CO2 minimaal moeten voldoen aan de eisen voor glasvullingen weergegeven bij BK3.
 • Kluizen; Een kluis is geschikt voor het opbergen van attractieve en waardevolle goederen. Een kluis die is getest door een geaccrediteerd Europees testinstituut conform EN 14450 of EN 1143-1 heeft een dekkingsadvies voor contant geld en kostbaarheden volgens de informatiekaart kluizen van de Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW). Vrijstaande kluizen die lichter zijn dan 1.000 kg vereisen een sterke verankering. Kluizen die voldoen aan NEN-EN 1143-1 grade 1 of hoger die na 1-1-2024 zijn geplaatst, moeten worden verankerd door een Erkend Verankeraar Kluizen. Na de verankering moet een Verankeringscertificaat A1 of A2 worden afgegeven.

Meeneembeperkende maatregelen

Meeneembeperkende maatregelen zijn bedoeld om de zichtbare drempel voor de inbreker zo hoog mogelijk te maken

Niveau ME1

 • Prestatie-eis; geen eisen (naar eigen inzicht maatregelen treffen)

Niveau ME2

 • Prestatie-eis; 3 minuten diefstalvertraging
 • Verplaatsen; Verstop attractieve goederen op moeilijk vindbare plekken. Voor winkel of showroom: gebruik bovenverdieping of kelder voor het etaleren van attractieve goederen. Het kost de inbreker zo meer tijd om goederen te verzamelen. Voor magazijn of opslag: plaats attractieve goederen hoog in stellingen en zorg dat aanwezige heftrucks of ladders niet gebruikt kunnen worden om goederen te verzamelen.
 • Koppelen; Koppel attractieve goederen aan elkaar. Gebruik bij voorkeur meeneembeperkende producten op basis van SKG-KE 470
 • Verankeren; Zet goeder vast met bijvoorbeeld een chemisch anker,  keilbout, geplastificeerde kabel- of beugelslot. Maak roldeuren en verlichting spanningsloos als niemand aanwezig is.

Niveau ME 3

 • Prestatie-eis; 5 minuten diefstalvertraging
 • Plaats attractieve handzame goederen in een inbraakwerendekast die voldoet aan de prestatie-eisen zoals gesteld in Niveau BK3.
 • Bij het gebruik van vitrines voor het etaleren van attractieve goederen moet deze voldoen aan de norm norm NEN-EN 356.
 • Plaats inpandige rolluiken of rol- of schaarhekwerken, waarachter na sluitingstijd de attractieve goederen worden opgeslagen.

Niveau ME4

 • Prestatie-eis; 10 minuten diefstalvertraging
 • Plaats in de ruimte waar de attractieve goederen aanwezig zijn een mistgenerator die wordt geactiveerd bij een inbraakalarm.

Wil je advies?
Contact onze expert!

Wil je advies?
Contact onze expert!